•  

    Head Office

    +27 12 841 1911

  •  

    Head Office

    info@geoscience.org.za

Dipotso Mabapi Le Thoromo Ya Lefatshe

O kopiwa go araba dipotso tse di latelang mme o romele foromo e tlatsitsweng ko lefapheng la Geophysics. Tshedimosetso nngwe le nngwe e botlhokwa, ka jaalo go botlhokwa gore foromo e busetswe ko lefapheng le fa o sa utlwa thoromo. Lefapha le batla go itse mafelo a itemogetseng tsikinyego le a sa itemogelang tsikinyego.

Stay Updated
Joomla Extensions powered by Joobi